Produktet

Paketim i ri ne ambalazhe te plastikes, shije unike, nga lengjet e pasterta te frutave. Tani ne dy lloj paketimesh, paketim PET (2l + 1l) dhe paketim qelqi.

Paketim i ri ne ambalazhe te plastikes, shije unike, nga lengjet e pasterta te frutave. Tani ne dy lloj paketimesh, paketim PET (2l + 1l) dhe paketim qelqi.

Shije e paster, nga frutat e natyres. Jaffa Champion Plus nga lengjet e fresketa, e rekomanduar per konsum ditor. Paketime kartoni 2l, 1l, 0.25l dhe folie.

Shije e paster, nga frutat e natyres. Jaffa Champion Plus nga lengjet e fresketa, e rekomanduar per konsum ditor.

Pije freskuese amerikane, qe nga 1905. Rc Cola dhe RC Q Orange, Exotic, Bitter Lemon dhe Lemon lime, jane pije freskuese jo alkooloke. te gazuara dhe ne paketime te ndryshme

RC Q jane seri e produkteve nga RC Cola International. RC Q lengjet e gazuara, me shije portokalli, limoni, llme dhe frutat egzotike. Ofrohet ne paketime te ndryshme si PET, kanaqe etj.

Pije energjike, me koncentrim te larte te kofeines (deri ne 250 mg). Zvogelon lodhjen mentale, rrit vigjilencen dhe qendrueshmerine. Red Rain eshte pije freskuese dhe vjen me 4 lloj paketimesh.

Double force eshte pije e gazur, per rifreskimin e trupit dhe mendjes. Eshte pije energjike, qe permban kofeine e taurine. Ky produkt, ofrohet ne tregun tone e me gjere ne tri paketime te ndryshme.

Fluidi lengjet e gazuara jane te konsumuara kryesisht ne tregun lokal. Llojllojshmeria e tyre si molle, dardhe, cola etj. si dhe shija e fresket jane karakteristike e kesaj serie produktesh.

Pije freskuese joalkoolike te gazuara. Extra Fluidi lengjet jane nder te parat te lansuara ne tregun tone. Extra Cola, Extra Gazoza,Orange dhe Lemmon jane te njohura per konsumatoret tane.